Gemiddeld verhogingspercentage: welke factoren zijn van invloed op uw verhoging? (2023)

De kwaliteit van een salaris is in de ogen van de ontvanger, of dat nu is op hoeveel je recht hebt of wanneer je om meer zou moeten vragen. Maar er zijn manieren om uzelf voor te bereiden op succes wanneer het tijd is voor uw jaarlijkse beoordeling.

Als je de moed hebt verzameld om je baas om opslag te vragen, wat moet je dan doen? En wat telt precies als een goede verhoging? Blijf lezen om meer te weten te komen over salarisverhogingen, wat het gemiddelde percentage voor een verhoging is en welke factoren van invloed zijneen vergoeding.

Belangrijkste leerpunten

 • Zorg dat je voorbereid bent als je je baas om opslag gaat vragen.
 • Salarisverhogingen variëren meestal op basis van inflatie, locatie, sector en werkprestaties.
 • De meeste werkgevers geven hun werknemers een gemiddelde verhoging van 3% per jaar.
 • Het consequent wisselen van baan kan van invloed zijn op de snelheid waarmee uw salaris stijgt.
 • Uw salaris zou niet het enige op uw radar moeten zijn, dus vergeet niet om voordelen en andere vormen van compensatie te overwegen.

Gemiddelde loonsverhogingen

De COVID-19pandemieveroorzaakte enorme verstoringen van de wereldwijde sociale en economische systemen. Als gevolg hiervan liepen de loonsverhogingen en de veranderingen in de kosten van levensonderhoud op veel plaatsen niet synchroon.

CNBC meldde dat de loonsverhogingen niet overeenkwamen met de stijging van de kosten van levensonderhoud in 2021.Maar toen werkgevers moeite hadden om werknemers te vinden om vacatures in te vullen en de inflatie toenam, veranderde dat in veel bedrijfstakken.

In 2022 zal deConferentie bordverwachte compensatiekosten (die over het algemeen salarissen, loonsverhogingen en secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten) met 3,9% stijgen. Dit was het hoogste gerapporteerde niveau sinds 2008.Deze boost wordt gedreven door hogere inflatie en meer mensen op de arbeidsmarkt. Uit een afzonderlijk onderzoek van Willis Towers Watson bleek dat veel bedrijven van plan waren hun werknemers in 2022 grotere loonsverhogingen aan te bieden, terwijl slechts 3% van plan was om dit jaar helemaal te stoppen met loonsverhogingen.

Volgens WTW kunnen bedrijfsleiders, management, professionele werknemers en andere ondersteunende werknemers verhogingen van wel 3% verwachten, terwijl de salarissen voor productie- en handarbeiders met 2,8% zouden stijgen. De hoogste salarisstijgingen werden verwacht voor farmaceutisch personeel, namelijk 3,1%. Retailbedrijven schatten het laagste bedrag aan stijgingen in, met salarissen die naar verwachting met 2,9% zullen stijgen.

Gemiddeld komt dit neer op een salarisverhoging van ongeveer 3% voor werknemers in de meeste bedrijfstakken. Als je hoopt op een salarisverhoging in 2023, vooral als je er in 2022 geen hebt gekregen, is dit een redelijk cijfer om naar te streven.

Uw salaris is niet de enige vorm van vergoeding die u kunt ontvangen. Als een traditionele verhoging niet mogelijk is voor uw werkgever, overweeg dan een verhoging voor te stellen van uw betaalde vakantie, betaalde gezondheidszorg, subsidies voor kinderopvang, meetbare prestatiebonussen, pensioenuitkeringen en andere vormen van compensatie.

(Video) How to ask for a salary raise? | All steps explained

Factoren die van invloed zijn op verhogingspercentages

Pandemieën en speciale omstandigheden zijn niet de enige factoren die uw kansen op loonsverhoging kunnen schaden. Hier zijn een paar andere factoren die bedrijven er vaak van weerhouden de salarissen van hun werknemers te verhogen.

Inflatie

Inflatieis een van de grootste factoren die van invloed zijn op de beloning van mensen. Simpel gezegd, dit is de stijging van de prijzen binnen deeconomieAls geheel. Hoewel het negatief lijkt, is gematigde inflatie een normaal onderdeel van de manier waarop de economie functioneert. Maar het kan schadelijk zijn voor mensen als het te snel stijgt.

Denk aan de situatie in december 2021, wanneer deConsumentenprijsindex(CPI), die de totale kostenstijgingen in de economie meet, steeg met 0,5% ten opzichte van de vorige maand en met 7% ten opzichte van december 2020. Als u de voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat, steeg de index met 0,6% ten opzichte van de vorige maand en 5,5% ten opzichte van de vorige maand. jaar.

Wanneer de prijzen op dit soort schaal stijgen, gaat één dollar lang niet zo ver. Mensen verwachten over het algemeen meer betaald te krijgen om de stijgende prijzen bij te houden, dus zijn ze vaak afhankelijk van loonsverhogingen. Maar dat gebeurt misschien niet altijd als kosten voorbedrijvenook stijgen. Het is belangrijk dat u uw vergoedingenpakket bekijkt en uw situatie met uw werkgever bespreekt.

De tijd dat u op uw baan bent geweest, kan van invloed zijn op uw vermogen om loonsverhoging te krijgen. De meeste werkgevers geven hun werknemers na het eerste jaar en daarna elk jaar opslag. Volgens een rapport van CNBC zijn de loonsverhogingen sinds 2010 met 2% tot 3% gestegen.

Plaats

U kent waarschijnlijk het gezegde "locatie, locatie, locatie". Dat geldt niet alleen voor waar u uw vastgoeddoelen moet stellen. Het heeft ook invloed op je startvergoeding en hoeveel je salaris oploopt.

Volgens deArbeids Statistieken Bureau(BLS) stegen de lonen en salarissen met 4,6% tussen september 2020 en september 2021. Die categorie steeg met 6,5% in Los Angeles.Maar de lonen en salarissen stegen in die periode in San Jose slechts met 3,3%.

Maar wat als we Californië helemaal verlaten? Hier volgen de wijzigingen in salarissen en lonen voor dezelfde periode in de volgende gemeenten:

 • Detroit: 2,7%
 • Boston: 4,2%
 • Seattle: 2,5%

Baan sector

De gemiddelde op prestaties gebaseerde verhogingen veranderen niet significant tussen verschillendesectorenof soorten banen, maar ze variëren enigszins. De BLS werkt regelmatig de arbeidskosten bij voor civiele werknemers, de particuliere sector en overheidsmedewerkers op staats- en lokaal niveau. Deze kosten omvatten algemene vergoedingen, lonen en salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

(Video) How does raising interest rates control inflation?

Voor de periode van 12 maanden tussen september 2020 en september 2021 meldde de BLS dat de salaris- en loonkosten zijn gestegen:

 • 4,2% voor burgerpersoneel
 • 4,6% voor werknemers in de particuliere sector
 • 2,4% voor werknemers van de staat en de lokale overheid

Werkprestaties

Hoe u wordt gecompenseerd, hangt af van hoe goed u uw taken en verantwoordelijkheden uitvoert. Dus als je je doelen haalt of overtreft, heb je mogelijk recht op opslag. Stapsgewijze salarisverhogingen, die gewoonlijk jaarlijks plaatsvinden, stimuleren werknemers om hard(er) te werken en bij hun werkgever te blijven. Loonverhogingen die zijn gebaseerd op uw werkprestaties worden verdiensteverhogingen genoemd.

Werknemers die hun doelen bereiken en voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf, hebben over het algemeen recht op een verhoging van 3%, wat het nationale gemiddelde is. Sommige werkgevers bieden sommige werknemers slechts een nominale verhoging van 2%, terwijl andere een sprong van 5% of meer kunnen ontvangen.

Als u er zeker van wilt zijn dat u kans maakt op een verhoging van uw verdienste, vraag het dan aan uw huidige of toekomstige werkgever en lees over uw beloningspakket in uw personeelshandboek of arbeidsovereenkomst. Als het tijd is om loonsverhoging te vragen, wil je werkgever misschien dat je je argument onderbouwt. U kunt dit doen door al uw prestaties te documenteren en bij te houden hoe concurrerende bedrijven werknemers in dezelfde functie belonen.

Mensen die afhankelijk zijn van bonussen als onderdeel van hun beloningspakket, kunnen de inflatie mogelijk niet bijhouden, tenzij de bonussen groot zijn.

Het effect van het wisselen van baan

Het maximaliseren van uw inkomsten over een lange periode betekent meestal dat u van baan verandert in plaats van op uw plaats te blijven. Vroeger betekende springen van schip een salaris dat 10% tot 20% hoger was dan je vorige. Hoewel aanzienlijke verhogingen niet zo wijdverspreid zijn als vroeger, is het wisselen van baan nog steeds de meest gebruikelijke weg naar de beste loonsverhoging.

Als u bij dezelfde organisatie blijft, kan uw jaarlijkse verhoging worden beperkt door uw huidigebasisloonomdat bedrijven een smal percentagebereik hebben waarbinnen ze uw salaris kunnen verhogen. Maar als u met een ander bedrijf onderhandelt, bent u niet aan die beperkingen gebonden. De sleutel is om te bewijzen dat je het salaris waard bent dat je wilt.

Als je een concurrerend aanbod krijgt van een andere baan, laat je huidige werkgever dan weten dat je overweegt te vertrekken. Als ze je willen houden, zijn ze misschien bereid om het andere aanbod te evenaren, wat hen nog steeds geld kan besparen op het inhuren en opleiden van een nieuwe werknemer.

(Video) How to ask for a salary raise? | Salary Appraisal Tip

Andere vormen van compensatie

Houd er bij het bepalen van uw loon rekening mee dat een stijging van het basissalaris niet de enige manier is waarop bedrijven hun werknemers belonen. In sommige gevallen kunt u het zelfs beter doen met een genereuze bonus in plaats van eengrote verhoging.

Overweeg iemand met een jaarsalaris van $ 80.000 en een bescheiden salarisverhoging van 1%. Dat betekent dat hun basissalaris slechts met $ 800 stijgt, wat waarschijnlijk niet genoeg is om de inflatie bij te houden. Maar als die werknemer ook een bonus van $ 4.000 mee naar huis neemt, stijgt zijn totale vergoeding met 6% (1% verhoging van het basissalaris plus 5% bonus). Op basis van landelijke cijfers zou deze beloning beter zijn geweest dan wat de meeste best presterende werknemers zouden krijgen.

Houd er rekening mee dat een aanzienlijk aantal bedrijven nu de nadruk legt op niet-financiële beloningen, zoals programma's voor loopbaanontwikkeling. Hoewel deze kansen uw bankrekening op korte termijn misschien niet verhogen, kunnen ze belangrijke manieren zijn om uw toekomstige verdienpotentieel te maximaliseren.

Wanneer moet u om een ​​verhoging vragen

De beste tijd om normaal gesproken om opslag te vragen, is tijdens uw functioneringsgesprek. De meeste bedrijven houden aan het einde van het jaar vergaderingen met hun werknemers om hun prestaties te bespreken, dus dat is altijd een goed moment om te zien of u in staat bent om over een loonsverhoging te onderhandelen. Maar als je het gevoel hebt dat je een aantal geweldige stappen hebt gezet in je positie, ben je misschien in de positie om voor of na je beoordeling om een ​​verhoging te vragen.

Het is altijd een goed idee om ten minste zes maanden te wachten na het starten van een baan voordat u om loonsverhoging begint te vragen. Dit minimale tijdsbestek stelt u in staat om een ​​staat van dienst in uw functie op te bouwen en de vaardigheden en kwaliteiten die u in uw baan meebrengt aan uw werkgever te demonstreren. Maar vergeet niet dat de kans groter is dat u loonsverhoging krijgt als u minstens een jaar bij een bedrijf werkt.

Hoe u om een ​​verhoging kunt vragen

Het is niet omdat je om loonsverhoging vraagt, dat je werkgever je die ook zal geven. Je moet kunnen aantonen waarom je er een hebt verdiend. Om uw zaak overtuigend te maken, besteedt u wat tijd aan voorbereiding voordat u gaat zitten en uw manager om opslag vraagt.

Om opslag vragen mag niet confronterend aanvoelen. Je maakt geen ruzie met je werkgever. Uw doel zou moeten zijn om hen de waarde te laten zien die u toevoegt aan het bedrijf en vervolgens redelijk gecompenseerd te worden voor die waarde.

Doe je onderzoek

Zoek naar concrete cijfers om te laten zien hoeveel u zou kunnen verdienen bij een andere baan. Misschien wilt u ook met uw collega's praten en zien hoe uw salaris zich verhoudt tot dat van hen. Hiermee kunt u ook eventuele loonkloof tussen uw salaris en collega's met een vergelijkbare functie opvullen.

Laat zien wat je waard bent

Wat heb je de afgelopen zes maanden voor het bedrijf bereikt? Het laatste jaar? Sinds je daar bent gaan werken. Wees bereid om niet alleen uw prestaties op het werk te beschrijven, maar ook hoe deze de missie, klanten en bedrijfsresultaten van uw werkgever ten goede zijn gekomen. Als u kunt, presenteer uw zaak dan met concrete cijfers, zoals nieuwe klanten die aan boord zijn gekomen, meer personeelsbehoud of specifieke verkoopopbrengsten. Als je over harde gegevens beschikt, wordt het voor een manager moeilijker om te zeggen dat je geen loonsverhoging hebt verdiend.

Heb een plan voor de toekomst

Misschien wilt u een verhoging, zodat u uw huur kunt betalen of meer kunt toevoegen aan het studiefonds van uw kind. Maar uw werkgever wil weten hoe hij gaat profiteren. Laat ze zien dat je waarde blijft toevoegen door een duidelijk plan te hebben voor wat je het komende jaar wilt aanpakken.

Presenteer duidelijke doelen die voortbouwen op uw eerdere prestaties. Laat uw manager weten wat u van plan bent en hoe dit het bedrijf ten goede zal komen. Laat ze zien dat je echt toegewijd bent aan je werk en geïnvesteerd hebt in het creëren van waarde voor je werkgever.

Zet dingen op schrift

Uw directe manager is misschien niet de persoon die u een loonsverhoging kan geven. De kans is groot dat ze eventuele verzoeken om loonsverhogingen moeten behandelenhunbaas. Het maakt niet uit hoeveel ze je er een willen geven, ze zullen het niet kunnen tenzij die baas ja zegt.

Dien uw verzoek schriftelijk in en neem het mee naar de vergadering. Voeg concrete informatie toe, zoals uw huidige salaris en hoe dit zich verhoudt tot anderen in uw vakgebied. Maak een lijst van harde gegevens die uw prestaties aantonen. Schets uw doelen voor de toekomst en hoe deze uw bedrijf ten goede zullen komen.

U helpt uw ​​manager een sterkere zaak te maken als u hem alles kunt geven waarmee u uw zaak voor hem hebt bepleit.

Hoeveel verhoging moet ik vragen?

Hoeveel u vraagt, hangt af van hoe lang u al bij uw werkgever werkt en uw rol bij het bedrijf. Het is altijd een goed idee om ergens tussen de 10% en 20% meer te vragen dan wat je nu verdient. U kunt mogelijk om meer vragen op basis van uw prestaties, tijdsduur bij het bedrijf en andere factoren. Zorg ervoor dat u voorbereid bent wanneer u over uw loonsverhoging onderhandelt en wees zelfverzekerd. Als uw werkgever uw verzoek afwijst, kunt u uw streefcijfer altijd verlagen.

Is het vragen om een ​​verhoging van 10% te hoog?

Een verhoging van 10% is ruim boven het gemiddelde, maar misschien niet onredelijk. Afhankelijk van hoe lang je bij het bedrijf werkt en wanneer je voor het laatst een loonsverhoging hebt ontvangen, heb je mogelijk recht op veel meer compensatie dan je momenteel ontvangt. Als u van plan bent om een ​​grote verhoging te vragen, moet u voldoende gegevens hebben om uw verzoek te onderbouwen, inclusief concrete cijfers die de waarde laten zien die u aan het bedrijf hebt toegevoegd.

Kan ik worden ontslagen omdat ik om opslag vraag?

Het is niet illegaal om werknemers te ontslaan omdat ze om loonsverhoging hebben gevraagd, maar het zou een slechte weerslag hebben op de werkgever die het heeft gedaan. Zeker gezien het bestaan ​​van websites waarop werknemers informatie over werkgevers kunnen delen, is dit een risico dat de meeste bedrijven niet willen nemen. Als u zich zorgen maakt over het vragen om loonsverhoging, praat dan met uw collega's en vraag naar hun ervaringen met het aanvragen of ontvangen van een salarisverhoging van uw werkgever.

Het komt neer op

Een jaarlijkse loonsverhoging van 3% klinkt misschien niet substantieel, vooral in vergelijking met inflatie en de stijgende kosten van noodzakelijke goederen en diensten, zoals gezondheidszorg. Maar in de huidige omgeving is het beter dan wat dan ook. In de loop van de tijd zullen relatief kleine verhogingen toenemen en kunnen ze heel goed resulteren in een heel mooi salaris. En als je het gevoel hebt dat je niet zoveel betaald krijgt als je verdient bij je huidige baan, kan dat een teken zijn dat het tijd is om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

FAQs

Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning 2023? ›

De Huurcommissie stelt het puntenaantal en de maximale huurprijs vast na eigen onderzoek. Heeft u vragen bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Hoe bereken je de huurverhoging? ›

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 mag uw verhuurder de huur verhogen met: maximaal 2,3%, als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %.

Wat is de maximale huurverhoging in 2023? ›

Tot 1 juli 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur met 2,3% verhogen. Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 3,1%. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk.

Wat is de gemiddelde huurprijs? ›

In het derde kwartaal van 2022 betaalden nieuwe huurders in de vrije sector landelijk gezien gemiddeld € 16,90 per vierkante meter per maand. In de eerste twee kwartalen van dit jaar kwam de vierkantemeterprijs nog boven de €17 uit.

Wat is de maximale huurprijs van een sociale huurwoning 2023? ›

Dan huurt u een sociale huurwoning. In 2022 is € 763,47 de maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning. En in 2023 is dat € 808,06. Dat heet liberalisatiegrens.

Hoeveel keer de huur is een woning waard? ›

Als een woning van 400.000 euro verhuurd kan worden voor 22.000 per jaar, dan kost die dus 18 keer de huur. Je kunt dan ook zeggen dat 22.000 op 400.000, 4,75% is. De woning kost 4,75%. Daarmee zijn we er niet, want de verhuurder moet ook de kosten nog betalen.

Hoeveel procent mag huurverhoging zijn? ›

Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract. Voor 2023 is de maximum huurverhoging 4,1%. Het maximum aan de jaarlijkse huurverhoging geldt voor 3 jaar.

Heeft eigen vermogen invloed op sociale huurwoning? ›

Wordt mijn spaargeld of eigen vermogen meegerekend in het verzamelinkomen bij de toewijzing van een sociale huurwoning? Nee, uw spaargeld of eigen vermogen telt niet mee bij het verzamelinkomen om een woning toe te wijzen.

Wat is de gemiddelde huurverhoging? ›

Gemiddeld stegen de huren van sociale huurwoningen in 2022 bij deze overige verhuurders met 2,8 procent, de gemiddelde huurstijging bij de corporaties voor sociale huurwoningen was 2,6 procent. De huren van vrijesectorwoningen stegen in 2022 gemiddeld met 3,8 procent. In 2021 lag deze stijging nog op 2,2 procent.

Kun je huurverhoging weigeren? ›

U kunt bezwaar maken als de huurverhoging te vroeg komt of als het bedrag te hoog is. Of als uw verhuurder zich niet aan andere regels houdt.

Wat is de huurgrens voor 2023? ›

Uw huur mag in 2023 maximaal € 808,06 zijn.

Heeft bezwaar maken huurverhoging zin? ›

Bezwaar maken heeft alleen zin in de volgende situaties: Uw verhuurder heeft de huurverhoging te laat aangekondigd. U moet de brief over de huurverhoging minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen. Bijvoorbeeld: Gaat de huurverhoging in op 1 juli 2023?

Wat is een redelijke huur? ›

De maximaal redelijke huur is het maximale bedrag dat een corporatie of andere verhuurder voor een sociale huurwoning mag vragen aan zijn huurder. De maximaal redelijke huur wordt bepaald door het aantal punten berekend door het woningwaarderingsstelsel.

Wat is een redelijke huurprijs vrije sector? ›

Vrije sector huurwoning

Heeft jouw te verhuren woning 187 punten of meer, kan de woonruimte in de vrije sector verhuurd worden. De maximale huurprijs mag dan boven de grens van € 763,47 liggen. Als particuliere vastgoedbelegger in de vrije sector kun je dus zelf de maximale huurprijs berekenen en bepalen.

Welk percentage voor huur? ›

Voor huurders met een huishoudenshoofd jonger dan 35 jaar bedragen de woonlasten gemiddeld ruim 41 procent van het inkomen. Onder hen zijn huurders van particuliere verhuurders zelfs ruim 45 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten.

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben voor een sociale huurwoning? ›

In 2023 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan € 33.748. Hebt u een toeslagpartner? In dat geval mag het vermogen van u samen op 1 januari 2023 maximaal € 67.496 zijn.

Wie krijgt huurverlaging in 2023? ›

Dit wetsvoorstel regelt een huurverlaging in 2023 voor huurders met een inkomen tot 120% van het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt. Voorwaarde voor de huurverlaging is dat de woning wordt gehuurd van een woningcorporatie.

Hoeveel is de huurindexatie voor 2023? ›

Voor woningen met een EPC-label D mag de indexering tot 30 september 2022 volledig worden doorgerekend. Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 mag de indexering maar voor 50% worden aangerekend. Een verhuurder had het recht om de huurprijs te indexeren in 2022, maar deed dit niet.

Wat is de leegwaarde van een woning? ›

De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Het percentage hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning.

Is een verhuurd huis minder waard? ›

De waarde van een woning in verhuurde staat is lager omdat de koper het huurcontract met de huurder moet overnemen. De koper mag de huurder niet zomaar uit de woning zetten en kan dus niet zelf in de woning gaan wonen.

Is een verhuurde woning minder waard? ›

Voor een verhuurder is deze waarde minder van belang. Immers: de woning wordt verhuurd en is dan niet meer vrij van verhuur of beperking. De waarde in verhuurde staat is dan relevanter. Deze gaat uit van de huurinkomsten van de woning en de rendementseis die een verhuurder stelt.

Wat is de maximale huurverhoging in 2024? ›

Verhuurders in de vrije sector mogen als het aan het kabinet ligt vanaf 2024 niet meer vragen wat ze willen voor een woning. Daarnaast mogen de meeste huren straks niet meer stijgen dan de gemiddelde CAO-loonstijging plus 0,5 procent.

Hoe hoog mag de indexering zijn? ›

De inflatie van december 2021 tot december 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in die periode was 3,1%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in het kalenderjaar 2023 maximaal (3,1% + 1 =) 4,1% in de vrije sector.

Waar wordt huurverhoging op gebaseerd? ›

Er wordt gekeken naar je inkomen van twee jaar eerder. Dus voor 2022 gaat het om het inkomen in 2020. Ook voor kamers, woonwagens of woonwagenstandplaatsen geldt dat van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 een maximale huurverhoging van 2,3% mag worden doorgevoerd (ongeacht inkomen van huurder).

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent? ›

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent? Als je In Nederland 65+ bent dan mag je in 2022 €50.650 belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner of ben je getrouwd dan wordt dit bedrag verhoogd naar €101.300 voor jullie samen.

Kan je uit een sociale huurwoning worden gezet? ›

Je kunt dus niet uit je (sociale) huurwoning gezet worden. Woningcorporaties kunnen wel met maatregelen komen om scheefwonen tegen te gaan, bijvoorbeeld door de huren flink te verhogen.

Welk inkomen tellen mee voor sociale huurwoning? ›

Onder inkomsten worden ook alle inkomensvervangende tegemoetkomingen gerekend zoals bv. uitkeringen van de FOD sociale zekerheid, leefloon en de van de belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Kan ik een verhoging van de energieprijzen doorrekenen aan mijn huurder? ›

De huurbaas is verantwoordelijk voor het overmaken van de energieprijzen naar de energieleverancier. Hij mag deze kosten niet doorberekenen in uw huur wanneer deze kosten stijgen. Bij een all-in huurcontract is het dus niet toegestaan om de huurprijs te verhogen op basis van de stijgende energieprijzen.

Kan de verhuurder de huurprijs veranderen? ›

Nee, de verhuurder kan de huurprijs niet zomaar verhogen. De huurprijs mag wel geïndexeerd worden: dat wil zeggen dat die wordt aangepast aan hoe duur het leven op dat moment is.

Waarom mag de huur elk jaar omhoog? ›

Eén keer per jaar mogen wij de huren met een bepaald percentage verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. De Woningstichting moet dit jaar de huurprijs verhogen om de kwaliteit van de woningen en in de wijken te behouden en te verbeteren.

Wat valt onder achterstallig onderhoud huurwoning? ›

Achterstallig onderhoud is onderhoud dat door de verhuurder niet is uitgevoerd en dat noodzakelijk is om de huurwoning in goede staat te houden. Het gaat hierbij om reparaties en verbeteringen die redelijkerwijs nodig zijn voor het comfortabel en veilig wonen in de huurwoning.

Kun je met terugwerkende kracht huur verhogen? ›

Ja, een verhuurder mag een “vergeten” huurprijsindexering met terugwerkende kracht doorberekenen aan de huurder.

Waarom maximale huurverhoging? ›

Volgens de huidige wet is vanaf 1 januari 2023 een huurverhoging van maximaal 10,7% (9,7% inflatie + 1 procentpunt) toegestaan. Omdat de inflatie in 2022 zo hoog is, verandert het wetsvoorstel het maximum in “de CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt”, wanneer de loonontwikkeling lager is dan de inflatie.

Heeft huurverlaging 2023 invloed op huurtoeslag? ›

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is.

Hoeveel vermogen mag je hebben voor zorgtoeslag in 2023? ›

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Welke toeslagen gaan in 2023 omhoog? ›

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan 2023 extra omhoog. Ook komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag omdat de inkomensgrens is bijgesteld. Zorgtoeslag: in 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog en de inkomensgrens is hoger.

Hoelang van tevoren huurverhoging aankondigen? ›

De verhuurder moet de voorgestelde huurverhoging ten minste twee maanden voor de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat schriftelijk hebben medegedeeld aan de huurder. In de schriftelijke mededeling van de huurverhoging moeten zowel de huidige als de nieuwe huurprijs vermeld worden.

Wat als de huurder de huurverhoging niet wil betalen? ›

Bezwaar tegen huurverhoging door huurverhoging niet te betalen. Heeft u geen bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de huurverhoging ook niet? Dan moet uw verhuurder u (aangetekend) een herinneringsbrief sturen. Dat moet binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging.

Is een huurverhoging verplicht? ›

De huurverhoging staat in het contract

De verhuurder is niet verplicht de huur met dit percentage te verhogen. Hij kan de huur ook met een lager percentage verhogen dan in het contract staat. Uw verhuurder mag de huur elke 12 maanden verhogen zoals in uw huurcontract is opgenomen.

Hoe hoog mag de huur zijn met mijn inkomen? ›

ls hoofdregel hanteren wij dat de maximale maandelijkse netto huurprijs gelijk is aan het totale bruto maandinkomen gedeeld door 3,75. Netto huurprijs houdt in de “kale” huurprijs zonder eventuele (voorschotten) energie-, service-, stook- of stofferingskosten.

Hoe minder huur betalen? ›

Vraag de Huurcommissie om huurverlaging

Dan krijgt u misschien huurverlaging via de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huur tot uw verhuurder het gebrek oplost. De Huurcommissie kan maximaal 80% huurverlaging geven. U betaalt in dat geval 20% van uw huur.

Hoe wordt je mede huurder? ›

U kunt medehuurderschap aanvragen. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar samenwoont met degene voor wie u zorgt. En dat u al lange tijd samen een huishouding heeft, dus bijvoorbeeld samen eet. Vraag bij de verhuurder van de woning of u medehuurder kunt worden.

Hoeveel mag de huur omhoog vrije sector? ›

De nieuwe wet betekent dat huurders in de vrije sector in 2022 rekening moeten houden met een huurverhoging van maximaal 3,3 procent; dat is 2,3 procent inflatie plus 1 procent. In 2023 gaat het nieuwe systeem in; dan moet een huurder rekening houden met de verhoging op basis van de loonontwikkeling plus 1 procent.

Hoeveel procent van je inkomen aan woonlasten? ›

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, was in 2021 voor huurders gemiddeld 36,3 procent. Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan wonen.

Wat is de gemiddelde huur voor een appartement? ›

Huren fors duurder: een gemiddelde huurwoning kost in Vlaanderen al 815 euro. Wie in Vlaanderen een woning wil huren, moet daar gemiddeld 815 euro per maand voor neertellen, 4,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB.

Hoeveel mag de servicekosten omhoog? ›

Uw verhuurder mocht de servicekosten in 2021 wel met meer dan 0% voor sociale huurwoningen of meer dan 2,4% voor vrijesectorwoningen verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Uw verhuurder moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan.

Hoe tel je de punten van een huurwoning? ›

Zelfstandige huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn.

Hoeveel punten vrije sector 2023? ›

Op 1 januari 2023 is de liberalisatiegrens verhoogd van € 763,47 naar € 808,06 huur per maand. Woningen hadden tot die datum genoeg aan 141 punten voor de verhuur in de vrije sector, maar sinds die datum zijn daarvoor 149 punten nodig.

Hoe werkt nieuwe puntensysteem huur? ›

Binnen het puntensysteem krijgt een woning punten voor alle positieve eigenschappen, bijvoorbeeld het energielabel, de aanwezige voorzieningen en extra ruimtes zoals een tuin of berging. Hoe meer punten een woning krijgt, hoe beter de kwaliteit en dus hoe hoger de huur mag zijn.

Hoeveel huur is 187 punten? ›

Op dit moment staat 187 WWS-punten in de bestaande tabel voor € 1026,76. In de nieuwe tabel zal 187 WWS-punten gelijk komen te staan met circa € 1100,00 als maximaal huurbedrag per maand.

Hoe maak je het meeste kans op een huurwoning? ›

Vergroot je kans op een huurwoning!
 1. Tip 1: Een goede voorbereiding is het halve werk. ...
 2. Tip 2: Blijf je concurrenten voor! ...
 3. Tip 3: Je kunt maar één keer een 1e indruk maken … ...
 4. Tip 4: kun je extra zekerheden bieden? ...
 5. Tip 5: Maak het de verhuurder gemakkelijk. ...
 6. Tip 6: Schakel je netwerk in.

Hoe kom ik het snelst aan een huurwoning? ›

U vraagt een urgentieverklaring aan bij uw gemeente. In sommige gemeenten kunt u direct bij de woningcorporatie terecht. De gemeente of woningcorporatie beslist of u een voorrang krijgt. U gaat zelf op zoek naar een woning bij een woningcorporatie.

Heb ik recht op huurverlaging 2023? ›

Dit wetsvoorstel regelt een huurverlaging in 2023 voor huurders met een inkomen tot 120% van het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt. Voorwaarde voor de huurverlaging is dat de woning wordt gehuurd van een woningcorporatie.

Hoeveel procent mag je huur omhoog? ›

Voor 2022 is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning 3,3%. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract. Voor 2023 is de maximum huurverhoging 4,1%. Het maximum aan de jaarlijkse huurverhoging geldt voor 3 jaar.

Hoeveel mag de huur omhoog? ›

Concreet mag de huurprijs van woningen met een EPC-label F en G niet worden geïndexeerd. Voor woningen met een EPC-label E mag de indexering voor de helft worden toegepast en voor woningen met een EPC-label D voor 75%. Bij woningen met een EPC-label A, B of C mag de huurprijs nog volledig worden geïndexeerd.

Waarom gaan de huur elk jaar omhoog? ›

Eén keer per jaar mogen wij de huren met een bepaald percentage verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. De Woningstichting moet dit jaar de huurprijs verhogen om de kwaliteit van de woningen en in de wijken te behouden en te verbeteren.

Wat zijn de nieuwe verhuur regels? ›

De wet en het WWS zorgen ervoor dat de huurprijzen in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Verhuurders worden verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden. Door deze maatregelen gaat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld € 190 per maand omlaag.

Wat als je huur te hoog is? ›

Dan kan de Huurcommissie voor u controleren of de (begin)huur redelijk is van een sociale huurwoning of van een vrijesectorwoning. Blijkt de beginhuur te hoog? Dan verlaagt de Huurcommissie die.

Hoeveel procent huur van je salaris? ›

Voor huurders met een huishoudenshoofd jonger dan 35 jaar bedragen de woonlasten gemiddeld ruim 41 procent van het inkomen. Onder hen zijn huurders van particuliere verhuurders zelfs ruim 45 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 06/19/2023

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.