Wat is een salarisverhogingsbrief? Zoek Increment Letter Sample Format (2023)

De periodieke brief is een officieel document dat aan de werknemer wordt uitgereikt waarin staat dat het salaris is aangepast naar een hogere salarisschaal. Het periodiek wordt aan de medewerker toegekend op basis van de prestaties of wanneer de medewerker de doelstellingen van een bedrijf of organisatie behaalt.

Wat is een salarisverhogingsbrief? Zoek Increment Letter Sample Format (1)

Wat is een salarisverhogingsbrief?

Een salarisverhogingsbrief is een formeel document dat de werkgever aan de werknemer geeft waarin staat dat zijn salaris wordt verhoogd. Het is ook de andere naam van de beoordelingsbrief.

De periodieke brief wordt verstrekt in het begin van het boekjaar of in zes maanden. De toegekende periodiek is gebaseerd op het functioneren van de medewerker in een organisatie.

Wanneer de werknemer goed presteert, is de beloning die hem wordt gegeven een ophogingsbrief. Salarisverhogingen zijn altijd spannend. De salarisverhogingsbrief is niet alleen een beloning voor de werknemer, maar deze brief stimuleert ook het moreel van de werknemer om goed te presteren in zijn aanstaande opdrachten.

De ophogingsbrief wordt ook wel verhogingsbrief, verhogingsverzoekbrief en verhogingsverzoekbrief genoemd.

De verhogingsbrief is een officiële mededeling waarin de werknemer wordt geïnformeerd over de verhoging van zijn salaris. Het wordt meestal gegeven door de HR-manager of door de rapporterende manager van een medewerker.

Wat moet er worden opgenomen in de salarisverhogingsbrief - Formaat verhogingsbrief?

Bij het opstellen van een salarisverhogingsbrief dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

 • Naam van de werknemer
 • Aanwijzing van de werknemer
 • Formele brief waarin de werknemer wordt gefeliciteerd met zijn goede werk
 • Gewijzigd salaris en structuur
 • Nieuwe salaris volledige details
 • De datum en maand vanaf wanneer het gewijzigde salaris aan de werknemer wordt uitbetaald
 • Een bedankbrief aan de medewerker voor de lovenswaardige prestatie.

Aandachtspunten bij het schrijven van de salarisverhogingsbrief

Bij het schrijven van de salarisverhogingsbrief dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

 • Feliciteer de werknemer met de verhoging
 • Er mogen geen spelfouten of andere fouten in staan
 • De brief moet formeel en nauwkeurig zijn
 • De toon van de brief moet overal vrolijk zijn
 • Breng duidelijk de reden over waarom de werknemer de loonsverhoging heeft gekregen.
 • Vermeld het verhogingsbedrag of percentage in een numerieke indeling.
 • Wens de werknemer het allerbeste voor toekomstige inspanningen.

Hieronder vindt u verschillende voorbeeldsjablonen voor verhogingsbrieven en voorbeelden in woord- en pdf-indeling die u kunt downloaden voor snel gebruik.

Kom meer te weten: Hoe schrijf je een effectieve waarschuwingsbrief?

Download gratisPdf/doc

Increment Letterformaat - Voorbeeldsjabloon

Datum:

Naam van de werknemer:

Werknemers code:

Sub: Salarisverhogingsbrief

Geachte (Naam van de werknemer)

Temidden van het uitbreken van pandemie covid 19, was dit jaar vol kansen. Wederom een ​​fantastisch jaar voor ons wat niet mogelijk was geweest zonder de steun en bijdrage van jullie allemaal.

We zijn verheugd een salarisverhoging aan te kondigen die ingaat op datum (_________). Uw vergoeding is herzien naar (_______) en uw beoordeling was "Uitstekend”. De nieuwe beloningsstructuur zou van kracht worden vanaf datum (______).

De vergoeding is zeer vertrouwelijke informatie en mag daarom met niemand in de organisatie worden bekendgemaakt. Elke discussie over deze kwestie of openbaarmaking van een salarisverhogingsbrief wordt door u beschouwd als een schending van de overeenkomst, dus handhaaf de vertrouwelijkheid.

Alle andere arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde.

Met de beste wensen.

Je bedanken

(Video) Sriracha—a documentary by Griffin Hammond

Ondergetekende

VoorBedrijfsnaam

Manager Naam & Benoeming

Download gratisPdf/doc

Letter of Increment on Performance - Voorbeeldformaat

Datum:_____________

Naam van de werknemer

Werknemers code

Sub: Salarisverhogingsbrief

Beste(Vermeld de voornaam van de werknemer)

Ik zou graag willen delen dat we altijd op een zeer opwindende plek zijn geweest waar elk voorbijgaand jaar ons een aantal nieuwe mijlpalen heeft gebracht om te bereiken.

Verder om te informeren dat ons bedrijf (vermeldingsnaam) volgens de huidige marktstatistieken met de verkoop van (vermeldingscijfer) een van de vijf snelgroeiende marktplaatsen is die in ons land zijn gebouwd. En als ik naar de toekomst kijk, twijfel ik er niet aan dat het komende boekjaar zal nog spannender en uitdagender zijn om de Top Rank in chart te bereiken en zal nog meer plezier en succes brengen.

Het management heeft erkend dat u een belangrijke rol hebt gespeeld bij het helpen en opbouwen van ons bedrijf, en ik wil u graag bedanken voor uw hulp bij het opschalen naar waar het nu is. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om u te feliciteren met uw prestatie van het jaar (_____). Je optreden was geweldig.

Als erkenning voor uw prestaties heeft het management besloten uw rang te verhogen, wat zal resulteren in verhoging van uw maandelijkse en jaarlijkse salaris. U ontvangt ook een prestatiegebonden variabele bonus van Rs.________ Voor het jaar (__________). Variabele bonusuitbetaling – uitbetaling wordt geregeld volgens het prestatiegebonden variabele beloningsbeleid. Alle andere voorwaarden van uw dienstverband blijven hetzelfde.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u succes te wensen in uw carrière bij ons en kijk uit naar uw voortdurende bijdrage aan het bereiken van onze doelen.

Ik wens je al het beste toe!

Manager Naam & Benoeming

Download gratisPdf/doc

Salarisverhoging of Stijgingsbrief van werkgever

Voorbeeldformaat voor voorbeeld

(Moet de brief van het bedrijf gebruiken of een officieel e-mailadres gebruiken)

Gedateerd:_______

Naar,

De naam van de werknemer

(Werkcode nr.)

Adres, stad, staat en code

Onderwerp: salarisverhoging

Geachte (naam werknemer)

Gedurende het jaar heeft ons bedrijf een ongelooflijke groei doorgemaakt, wat heeft bijgedragen aan de opbouw van een duurzaam en winstgevend bedrijfsmodel voor de komende jaren. Ons bedrijf heeft verder geïnvesteerd in het optimaliseren en versterken van onze verschillende bedrijfsprocessen en het creëren van een solide basis om eventuele risico's en uitdagingen waarmee we in de nabije toekomst te maken kunnen krijgen het hoofd te bieden. Daarnaast leveren we voortdurend inspanningen om het beste talent aan te nemen en te investeren in human resources.

Al deze inspanningen die we in de afgelopen financiële jaren hebben geleverd, hebben ons tot een zeer uniek bedrijf gemaakt en hebben ons geholpen een zeer harmonieuze cultuur van transparantie en merkopbouw binnen de organisatie op te bouwen. De vaardigheden en geschiktheid van de leden van onze familie hebben ons het vertrouwen gegeven dat we de komende jaren meer succes voor ons zullen hebben.

Verder met het oog op jouw inzet, prestaties en bijdrage voor onze organisatie. We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het management u heeft geïdentificeerd en heeft besloten om een ​​verhoging van uw jaarlijkse kosten aan het bedrijf te geven, die nu zal worden herzien in Rs. (Vermeld de figuur in Word). De herziene CTC is van toepassing vanaf datum (______) De gedetailleerde beloningsstructuur is bijgevoegd als bijlage 1. Uw volgende beoordeling is nu verschuldigd in maand (____). De bijgevoegde salarisgegevens zijn strikt vertrouwelijk en privé en mogen met niemand worden bekendgemaakt of besproken.

We hebben nog een lange weg te gaan en nog veel meer mijlpalen toe te voegen en ik weet zeker dat we het allemaal zullen bereiken met jullie voortdurende steun, toewijding, teamwerk, innovatie en passie om voor deze organisatie te werken.

Wij feliciteren u en verzoeken u deze verhogingsbrief van het herziene salaris en voorwaarden te erkennen en te accepteren door een duplicaat van deze brief te ondertekenen en deze als blijk van acceptatie in te dienen bij onze HR-afdeling.

Wens je veel geluk en de beste wensen en een lange reis met het bedrijf.

Je bedanken,

Uw echt,

Voor XYZ Inc..

TEKENBEVOEGDE

(Gebruik bedrijfszegel op handtekening)

(Video) This One Thing Took Me a LIFETIME to Figure Out! | Lars Muhl

Download gratisPdf/doc

Voorbeeld verhogingsbrief

Voorbeeld sjabloon

Briefhoofd van het bedrijf

(Video) How to be OP Without Spending Souls - Dark Souls Remastered Guide

Datum:

Naam werknemer

Werknemers code:

Aanduiding

Onderwerp: Toekenningsbrief

Beste (Naam van de kandidaat)

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat vanwege uw goede prestaties op uw werkplek en functie, de directie heeft besloten u een salarisverhoging toe te kennen.

Bijgevolg is uw compensatie herzien en zal de nieuwe verhoogde compensatie van kracht zijn vanaf datum (______)

Houd er rekening mee dat uw jaarlijkse CTC w.e.f. datum (________) is Rs (salaris vermelden) (U kunt de HR-afdeling benaderen voor gedetailleerde salarisverdeling en belastingwijzigingen)

Verder kom je ook in aanmerking voor de andere voordelen volgens je rang. We zijn er zeker van dat dit u zal motiveren en u zult ernaar streven om uw prestaties ook in de toekomst te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Voor (Bedrijfsnaam)

Naam van de Beheerder

Aanduiding

Download gratisPdf/doc

Aanvraagbrief salarisverhoging

Datum

Naam van de werknemer

Werknemers code

Geachte heer,

Ik heb de afgelopen drie jaar met uw organisatie gewerkt als (Mention Designation) met volledige toewijding op het werk en ik heb alle doelen en taken binnen de deadline voltooid en mijn houding in de omgang met collega's en superieuren was uitstekend.

Mijn salaris is erg laag aangezien ik twee jaar geleden mijn laatste verhoging kreeg, ik heb vaak om een ​​verhoging van mijn salaris gevraagd, maar er kwam geen reactie van uw kant.

Ik vraag u om mijn salaris te verhogen, aangezien mijn huidige salaris erg laag is om de uitgaven te beheersen vanwege de stijging van de inflatie.

(Video) Quantum Mind of God: The Secret of Our Existence Beyond Quantum Mechanics | Joseph Selbie

Ik kreeg een aanbod van (Bedrijfsnaam) en het loon is relatief hoger dan wat het nu hier is. Ik deel de bedrijfsgegevens die u hetzelfde kunt onderzoeken. Los mijn probleem zo snel mogelijk op.

Heel erg bedankt. Verwacht een positieve reactie van u.

Eerlijk,

Naam

Aanduiding

Bedrijfsnaam

Download gratisPdf/doc

Stijgingsbrief aan werknemer

Voorbeeldbrief

Datum

Naam van de werknemer

Aanduiding

Werknemers code

Onderwerp: Beloning van salarisverhoging bij goede prestaties

Beste,

Gefeliciteerd !

Als erkenning voor uw prestaties zijn we verheugd u te kunnen meedelen dat het bedrijf heeft besloten u een verhoging van Rs (vermeld bedrag) te geven en dat uw geherstructureerde salaris Rs (vermeld salaris) zal zijn

Het volledige detail van uw herziene salaris vindt u in bijlage "A" van deze brief.

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken voor uw bijdrage aan de organisatie en hopen dat u zich blijft inzetten voor betere resultaten. We hopen dat u uw nieuwe verantwoordelijkheid met volledige toewijding en oprechtheid zult dragen.

Met de beste wensen,

Hoogachtend,

Bedrijfsnaam

Geautoriseerd ondertekenaar

(Video) Life Between Lives: Past Life Regression SAVED My "Current" Life | Michael Hoffmann

Videos

1. Sci-Fi | The Day the Sky Exploded (1958) Paul Hubschmid | Colorized Movie | Subtitles
(Cult Cinema Classics)
2. Try SMART Goals To Grow Your Career In the New Year | Indeed Career Tips
(Indeed)
3. Manipulation Tactics - 11 Signs That You Don't Even Realize!
(KnowBetter)
4. Restoring Creation: Part 1: Did Moses Write the First Chapters of Genesis?
(The God Culture)
5. Ex Officer Tells Them NOTHING! Gets Fired Anyway.
(8MC Investigations)
6. Unlocking the Soul - What New Age Prophets Reveal about our Hidden Nature [Full film, in 4K]
(Unlocking the Soul - Cimplify Films)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 06/14/2023

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.